Перейти на главную страницу
ПОРЯДОК
роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді

Даний програмний продукт призначений для формування податкової звітності в електронному вигляді у форматі Extensible Markup Language (XML) згідно наказу Державної податкової адміністрації України від 3 травня 2006 року № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі змінами які внесені наказом  від 5 грудня 2007 року № 670 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

Метою створення даного програмного продукту було надання можливості швидкого формування податкової звітності в електронному вигляді, з дотриманням правил структурного контролю, проведення камеральної перевірки та формування паперової копії.

1. Вимоги до технічного забезпечення

Для нормального функціонування даної програми необхідні:

1.1. Операційна система Microsoft Windows 98/ME/2000/XP

1.2. Додаткові компоненти Microsoft Windows:

1.2.1. Microsoft Internet Explorer (версії не нижче 6.0) 

1.2.2. Microsoft XML Parser 4.0 SP2 . 

1.2.3. Java 2 Platform Standard Edition Runtime Environment 5.0 (або вищої версії)

1.2.4. Adobe Acrobat Reader 5.0 (або вищої версії)

Отримати, доповнення(поновлення) та додаткові компоненти Microsoft Windows, необхідні для функціонування програмного забезпечення по формуванню податкової звітності в електронному вигляді, можна:

2. Запуск програмного забезпечення

Для роботи з програмним забезпеченням запустити на виконання файл MAIN.HTA (по замовчанню знаходиться в C:\opz\). Після запуску з’являється вікно рис. 2.1:

Початкове вікно системи з повідомленням "Про програму"
Рис.2.1 Запуск програмного забезпечення

3. Основні етапи роботи

В основу інтерфейсу покладені принципи роботи звичного текстового редактора. Тобто всі режими розподілено на  чотири основні групи :

3.1. Основна робота з документом

3.1.1. Створення нового документа

3.1.2. Завантаження збереженого раніше документа

3.1.3. Збереження документа

3.1.4. Збереження всіх відкритих документів

3.1.5. Закриття всіх відкритих документів

3.1.6. Друкування документа

3.2. Контроль заповнення документа

3.2.1. Перевірка структури документа (згідно відповідної схеми контролю xsd)

3.2.2. Камеральна перевірка документа (арифметичний контроль введених значень згідно правил заповнення форми)

3.3. Робота з нормативно – довідковою інформацією

3.3.1. Перегляд довідника документів

3.3.2. Перегляд довідника інспекцій

3.3.3. Перегляд довідника версій документа

3.3.4. Перегляд довідника термінів подачі документа

3.3.5. Перегляд довідника контрагентів

3.3.6. Перегляд довідника працюючих

3.3.7. Перегляд наказу ДПА України від 03.05.2006 № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

3.3.8. Перегляд правил заповнення документу

3.4. Сервісні функції

3.4.1. Настройка персональних параметрів

3.4.2. Автозаповнення документу

3.4.3. Синхронізація журналу документів

3.4.4. Перегляд журналу документів

3.4.5. Формування реєстру податкових накладних

3.4.6. Формування розшифровки з реєстру накладних

4. Настройка персональних параметрів

Після запуску програми необхідно  заповнити форму з реєстраційними реквізитами платника (див. рис. 4.1), визов вказаної форми проводиться за допомогою вибору:

  • пункта головного меню: “Сервіс” – “Персональні параметри”; 
  • або кнопки швидкого визову

Форма вводу персональних параметрів (рис. 4.1) містить такі області:


Рис.4.1 Персональні параметри. (Виділено області форми)

Надалі заповнені вами "Реєстраційні (довідкові)"дані форми (рис. 4.1-2) "Персональні настройки", у разі Вашої згоди (Встановлено прапорець "Автозаповнення документа"), автоматично заносяться до відповідних полів створюваних Вами документів.

Для корректного функціонування необхідно указати шляхи до папок (рис. 4.1-3), у яких будуть:

По замовчуванню ці папки створюються всередині каталогу, у якому установлено програмне забезпечення (наприклад: C:\opz\xml\, C:\opz\output\, C:\opz\send\).

УВАГА !!! Увага !!!

Для іменування папок не використовуюте такі знаки:
  • українська літера іьё
  • символи !, ", ', <, >, +=, &, @, ^, $, %, #, , ;, :!, (, ), {, }, /, |, ~, `.
Шляхи до папок обов'язково повинні закінчуватись символом \

!!! Увага !!!

У вікні персональних настройок існує можливість: відключити-включити автоматичне заповнення документу згідно правил арифметичного контролю, а також відключити-включити автоматичну підготовку документа на відправку при його збереженні (рис. 4.1-4). 

Існує можливість зберігати декілька варіантів настройок персональних параметрів (рис. 4.1-1) (проводити роботу по підготовці звітних документів для декількох платників податків). Робота з переліком платників полягає у наповненні, редагуванні та видаленні даних про користувачів системи, ці операції проводяться за допомогою кнопок "Додати", "Видалити" (рис. 4.1-1) та редагування полів активного підприємства (Рис. 4.1-2). 

Якщо Ви прводите роботу більше ніж з одним підприємством настройку шляхів організувати таким чином щоб провести розділення файлів які будуть використовуватись різними підприємствами. Для цього в папці де установлено ПЗ по формуванню податкової звітності створіть папку назва якою відповідатиме коду вашого підприємтва, наприклад: 00203826, після цього у папці підприємства створіть 3 папки XML, OUTPUT, SEND, далі у формі "Персональні параметри" прописуємо шляхи до щойно створених папок.
Наприклад:


рис. 4.2 Настройка шляхів для розділення файлів різних підприємств

Не забуваємо провести операцію "Зберегти зміни" (рис. 4.1-4)

Тепер файли, що будуть створюватись в процесі роботи із підприємством для якого провели вказану настройку, будуть розміщуватись у вказаних вами папках.

Аналогічно до вищенаведеного можна створити в існуючих папках (наприклад, C:\OPZ\XML, C:\OPZ\OUTPUT\, C:\OPZ\SEND\) підпапку для необхідного підприємства (наприклад, TEST та інш.), і у формі "Персональні параметри" прописати шляхи до щойно створених папок.
Наприклад: .


рис. 4.3 Настройка шляхів для розділення файлів різних підприємств

5. Створення нового документу

Необхідно обрати пункт меню «Документ» – «Новий…» (або натиснути кнопку ).

У модальному вікні (рис. 5.1) вказуються всі параметри нового документа, а саме: тип звітного документа,  звітний місяць (або квартал), звітний рік. Перелік доступних звітних документів обмежується, вказаним у персональних настройках, типом особи, а також переліком документів, що відмічені для роботи у режимі «Довідники» – «Довідник документів» (кнопка ).


Рис.5.1 Параметри нового документу

У разі підтвердження пропонується форма звітного документа та пропозиція заповнити заголовок документу (рис. 5.2).


рис. 5.2 Заголовок документу

Якщо натиснути "ОК", проводиться заповнюється заголовку документа (рис. 5.4) даними, що були занесені у пункті 4 даної інструкції, у разі відмови кнопка "Отмена" заголовок не заповнюється.

Якщо документ має додатки, пропонується їх відкрити (рис. 5.3)
Рис. 5.3 Відкриття додатків

Рис.5.4 Створення документу з додатками

При необхідності зміни типу документу або інше (наприклад, звітний, звітний консолідований, звітний новий) необхідно навести курсор миші на відповідне поле позначене «Х», натиснути ліву кнопку, після цього позначка «Х» зникне, поля цієї групи набудуть кольору (рис. 5.5), після цього поставити відмітку в необхідному полі.


рис. 5.5 Зміна типу документу

Далі заповнюємо документ, поля помічені темнішим кольором (рис. 5.6-1, та рис. 5.6-2) заповнюються автоматично, при чому поля (рис. 5.6-1), заповнюються на основі даних введених у додатки головного документа, ця можливість може бути задіяна при умові початкового формування додатків головного документа та за умови, що додатки до активного головного документа одночасно з ним відкриті на неактивних вкладках, в такому випадку дані переносяться за допомогою пункта меню "Сервіс"->"Автозаповнення документу". (Автоматичне перенесення не відбувається).
Поля (рис. 5.6-2), заповнюються на основі авторозрахунку (авторозрахунок виконуєтся у разі, якщо, в персональних настройках, що були занесені у пункті 4 даної інструкції, установлено «так» у відповідному полі або натиснута кнопка ). У разі необхідності внести значення, відмінне від розрахункового, необхідно в настройках автозаповнення встановити «ні» або віджати кнопку )


рис. 5.6 Поля: авторозрахунку та ті, що заповнюються на основі інших документів.
УВАГА !!! Увага !!!
Якщо у разі введення даних виникає затримка часу, що пов'язана з виконанням автоматичного розрахунку значень в документі, рекомендуємо відключити режим авторозрахунку
(віджати кнопку ). Завершити введення даних і тільки після цього провести авторозрахунок документа (натиснути кнопку ).  
!!! Увага !!!

6. Перевірка документа

Існує два типи перевірки документа :

6.1 Камеральна перевірка.

Даний тип перевірки проводиться згідно правил заповнення даної форми та правил арифметичного контролю. Викликається з пункту меню «Контроль» – «Камеральна перевірка» або натисканням кнопки .

Якщо звітність заповнена з помилками, з’явиться повідомлення з переліком цих помилок та помилкове поле набуде червоного кольору (наприклад, рис. 6.1.1).


Рис.6.1.1 Перелік помилок
УВАГА !!! Увага !!!
У разі незгоди з результатами камеральної перевірки
користувачем може бути відключено автозаповнення документа і проставлені власні результати розрахунків.
Документ, що не пройшов камеральну перевірку буде прийнято податковим органом. 
!!! Увага !!!

6.2. Перевірка структури

Перевірка структури документа проводиться згідно схеми перевірки структури XML документів: - XML Schema. Файли що використовуються для перевірки містяться у відповідних файлах із розширенням xsd.

УВАГА !!! Увага !!!
При надсиланні до
податкового органу документа, що не пройшов перевірку структури, такий документ не буде прийнятий.
!!! Увага !!!

Перевірка викликається за допомогою: 

  • пункту меню «Контроль» – «Перевірка структури» 
  • або за допомогою натисканням кнопки .

Помилки структури з’являються якщо:

Наводимо розшифровку імен полів в заголовках документів, обов’язкових для заповнення:
Назва ідентифікатора Пояснення
HNAME – найменування підприємства
HLOC – місцезнаходження підприємства
HTIN – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або за ДРФО
HKVED – код виду економічної діяльності (КВЕД)
HSTI – найменування податкової інспекції
HBOS  – ПІБ директора
HNPDV – індивідуальний податковий номер платника ПДВ
HNSPDV – номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
HFILL  – дата подання документа
HZY  – звітний рік
HZKV – звітний квартал
HZM – звітний місяць

Розшифровки полів обов’язкових реквізитів документів групи "Місцеві платежі".
Назва ідентифікатора Пояснення
N1S – Звітний розрахунок (відмітка)
N2S – Новий звітний розрахунок (відмітка)
N3S – Уточнюючий розрахунок (відмітка)
N4S  – Юридична особа (відмітка)
N5S  – Фізична особа (відмітка)
N6S – Базовий податковий (звітний) період за (місяць, квартал)
N7S – Базовий податковий (звітний) період за (рік)
N8S – Тривалість базового податкового (звітного) періоду (відмітка місяць)
N9S – Тривалість базового податкового (звітного) періоду (відмітка квартал)
N10S – Тривалість базового податкового (звітного) періоду (відмітка рік)
NAME – Повна назва платника
KVED – Код виду економічної діяльності (КВЕД)
ADR  – Місцезнаходження платника
DPA – Назва податкової інспекції
REPDATE – Дата заповнення розрахунку
RUK – Керівник підприємства
  

7. Збереження документа

Для збереження документу необхідно обрати пункт меню «Документ» – «Зберегти…» або натиснути кнопку .

У запропонованій формі уточнюються параметри звітної форми (див. Рис.7.1),


рис. 7.1 Уточнення параметрів звітної форми

після чого формується xml документ (рис. 7.2) та зберігається в директорії, яка вказана в персональний настройках як шлях до збереження файлів.


Рис.7.2 Збереження документу

Ім’я файлу для даного документу формується згідно вимог Формату електронної звітності (наказ від 03.05.2006 № 242 у редакції накузу від 11.02.2011 №90), а саме :

Схема формування назви файлу
Рис.7.3 Формування імені файлу

Наприклад : 23010000121212J0501001100000000110320112301.xml

Про кожний збережений документ заноситься запис до файлу журналу, що знаходиться у піддиректорії \LOG.

Далі пропонується підготувати документ для відправки (рис. 7.4), у разі позитивної відповіді підготовлений документ зберігається у відповідній директорії (пункт 4 даної інструкції) (рис.7.5).


Рис.7.4 Підготовка документу


Рис.7.5 Збереження підготовленого документу

нове в допомозі

Після проведення підготовки документа до відправки буде видано діалогове вікно про вибір податкової інспекції до якої подається копія документа, що зберігається Рис. 7.6


Рис.7.6 Вибір ДПІ в яку подається копія документа
 

У разі підтвердження вибору представленого на Рис. 7.6 в папці \send буде додатково створено xml файл, що повинен бути відправлений як копія до ДПІ за місцем основної реєстрації, про даний факт буде видано повідомлення про збереження копії документа, Рис. 7.7

 
Рис 7.7. Збереження копії документа для відправки в ДПІ за місцем основної реєстрації

8. Завантаження збереженого документа

Для завантаження документу, який був раніше збережено, необхідно обрати пункт меню «Документ»-«Відкрити…» або натиснути кнопку . Після чого буде запропоноване діалогове вікно, що містить журнал збережених документів (рис. 8.1).


рис. 8.1 Відкриття збереженого документу

8.1 Проведення синхронізації списку документів

УВАГА !!! Увага !!!
Ви зможете відкрити лише звітні документи того платника, код якого указано у персональних настройках.
При необхідності відкрити документи іншого платника (для якого заповнено персональні параметри) необхідно обрати того платника (пункт 4 даної інструкції)
!!! Увага !!!

Для відкриття документів, які створені за допомогою інших програмних продуктів у форматі XML, необхідно:

Скопіювати XML-файл(и) у директорію, наприклад, С:\OPZ\XML\або іншу, яка вказано в персональних параметрах як шлях до збереження файлів (пункт 4 даної інструкції);

Обрати пункт меню «Сервіс» – «Синхронізація журналу документів…»


Рис. 8.1.1 Синхронізація журналу

Обрати пункт меню «Документ»-«Відкрити…» або натиснути кнопку . В переліку з’являться відповідні документи.

УВАГА !!! Увага !!!
Синхронізація журналу проводиться тільки для того платника, який вказаний в персональних настройках.
!!! Увага !!!

9. Друк документа

Для печаті документу необхідно обрати пункт меню «Документ»-«Друк…» або натиснути кнопку . З’явиться вікно (рис. 9.1)


Рис.9.1

Після цього на основі відкритого документа, в директорії, яка визначена в персональних настройках як шлях до документів, підготовлених для друку (пункт 4 даної інструкції), сформується готовий для друку PDF– файл (рис.9.2).


Рис.9.2 Збереження файлу для друку

Далі пропонується відкрити документ (рис. 9.3)


рис. 9.3 Пропозиція відкрити документ для друку

У разі позитивної відповіді даний документ відкривається програмою перегляду PDF файлів - Adobe Acrobat Reader і друк документу виконується з цієї програми.

 

УВАГА !!! Увага !!!
Можливість описана в пункті 10. Формування реєстру податкових накладних, даного порядку роботи з програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності в електронному вигляді тимчасово видалена
!!! Увага !!!

10. Формування реєстру податкових накладних

Реєстр податкових накладних формується на основі xml-файлів податкових накладних, які створено програмним забезпеченням по формуванню податкової звітності та збережено у директорії, яка вказана в персональний настройках як шлях до збереження файлів, та на основі журналу збережених документів. Якщо xml-файли сформовані іншим програмним забезпеченням, їх необхідно скопіювати до вище названої директорії та виконати синхронізацію журналу (пункт 8.1 даної інструкції).

Після цього необхідно обрати пункт меню «Сервіс»-«Формування реєстру податкових накладних». Далі створюється документ, аналогічно пункту 5 даної інструкції. (Для прискорення внесення даних бажано відмінити авторозрахунок, а після формування знову його включити.)

Також необхідно вказати період, за який створюється документ (рис. 10.1)


рис. 10.1 Період, за який створюється реєстр накладних

Робота з цим документом аналогічна роботі з новими документами.

 

11. Формування податкових документів на основі інших документів:

11.1 Створення декларації з ПДВ на основі "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ":

Перед формуванням податкової декларації з ПДВ на основі "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ" (або інших додатків), необхідно створити(рис. 11.1.1) та заповнити(рис. 11.1.2) "РОЗШИФРОВКУ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ", або відкрити(рис.11.1.3) уже існуючу


рис. 11.1.1 Створення РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ


рис. 11.1.2 Заповнення РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ


рис. 11.1.3 Відкриття РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ

Після відкриття РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ, необхідно створити декларацію з ПДВ відповідного періоду, (рис.11.1.4)

Рис. 11.1.4 Створення декларації з ПДВ.

Два документи повинні бути відкриті одночасно, причому основний документ бути на активній, а додаток(и) на неактивній вкладці (рис. 11.1.5)


рис. 11.1.5 Підготовка до формування декларації з ПДВ на основі додатку.

Для перенесення даних із додатка до основного документа провести операцію: пункт меню «Сервіс»-«Автозаповнення документа», (рис. 11.1.6)

рис. 11.1.6. Початок формування документу на основі додатку.

Дані додатку(ів) "РОЗШИФРОВКА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ", відкритого(их) на неактивній вкладці, перенесуться до головного документа (декларації). (рис. 11.1.7)


рис. 11.1.7. Результат формування документу на основі додатку.

Аналогічно показаній операції можна проводити автозаповнення і декларацій по прибутку.

 

11.2 Створення "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ" на основі "РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ":

Для формування "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ" необхідно створити нову "РОЗШИФРОВКУ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ" відповідного періоду, (рис.11.2.1)

Рис. 11.2.1. Створення РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ

обрати пункт меню «Сервіс»-«Формування розшифровки(коригування) з реєстру накладних», (рис.11.2.2)

Рис. 11.2.2. Початок формування РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ на основі РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.

далі необхідно вибрати з журналу документів РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ відповідного періоду, (рис. 11.2.3)

Рис. 11.2.3. Вибір потрібного РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

на запитання «відкрити документ» відповісти «ОК», дані реєстру отриманих та виданих податкових накладних перенесуться до РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ

Після проведення перенесення даних із реєстру отриманих та виданих податкових накдадних, виводиться повідомлення про успішне закінчення процесу формування (рис 11.2.4)


Рис 11.2.4 Закінчення формування "РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ"

УВАГА

На малюнку (Рис 11.2.4) показано, що після закінчення процесу формування з'явилися помилки камеральної перевірки.

Для даного процесу формування податкового документа це нормально оскільки на момент початку формування даного документа було відключено режим автоматичного розрахунку документа (кнопка на панелі інструментів ).

Такий захід потрібний для виключення процесу перерахунку та пов'язаної з цим можливої зміни даних, які перенеслись із реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Після проведення Вами аналізу корректності перенесених даних режим автоматичного розрахунку за Вашим бажанням можна включити.

Помилка "камеральної перевірки" обов'язково буде присутня оскільки перенесення даних не проводить обчислення сумарних значень показників даного докумета. Обчислення даних показників проводьте вручну, або за допомогою авторозрахунку зважуючи на вище наведене попередження.

УВАГА !!! Увага !!!
Формування РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ до скорочених декларацій по спеціальних режимах оподаткування ПДВ виконуються аналогічно описаним вище режимам з відповідних РЕЄСТРІВ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.
!!! Увага !!!

 

 

11.3 Формування "РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ" на основі "РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ":

Для формування "РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ" (РОЗРАХУНОК) документ з кодом (J02005, F02004), - необхідно створити новий РОЗРАХУНОК для відповідного періоду, (рис.11.3.1)

Рис. 11.3.1. Створення РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

обрати пункт меню «Сервіс»-«Формування розшифровки(коригування) з реєстру накладних», (рис.11.3.2)

Рис. 11.3.2. Початок формування РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ на основі РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.

далі необхідно вибрати з журналу документів РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ відповідного періоду, (рис. 11.3.3)

Рис. 11.2.3. Вибір потрібного РЕЄСТРУ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

на запитання «відкрити документ» відповісти «ОК», дані реєстру отриманих та виданих податкових накладних перенесуться до РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Після проведення перенесення даних із реєстру отриманих та виданих податкових накдадних, виводиться повідомлення про успішне закінчення процесу формування (рис 11.2.4)

Рис 11.3.4 Закінчення формування "РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ"

УВАГА

На малюнку (Рис 11.3.4) показано, що після закінчення процесу формування з'явилися помилки камеральної перевірки.

Для даного процесу формування податкового документа це нормально оскільки на момент початку формування даного документа було відключено режим автоматичного розрахунку документа (кнопка на панелі інструментів ).

Такий захід потрібний для виключення процесу перерахунку та пов'язаної з цим можливої зміни даних, які перенеслись із реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Після проведення Вами аналізу корректності перенесених даних режим автоматичного розрахунку за Вашим бажанням можна включити.

Помилка "камеральної перевірки" обов'язково буде присутня оскільки перенесення даних не проводить обчислення сумарних значень показників даного докумета. Обчислення даних показників проводьте вручну, або за допомогою авторозрахунку зважуючи на вище наведене попередження.

УВАГА !!! Увага !!!
Формування РОЗРАХУНКу КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ до скорочених декларацій по спеціальних режимах оподаткування ПДВ виконуються аналогічно описаним вище режимам з відповідних РЕЄСТРІВ ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.
!!! Увага !!!

12. Довідники

В пункті меню «Довідники» знаходяться:

Довідник інспекцій ()

Довідник документів ( )(у довіднику можливо відмітити лише ті документи, які використовує платник, тоді при створенні нового документу, в переліку будуть знаходитись тільки відмічені в довіднику документи)

Довідник версій документів ()

Довідник термінів подачі документів ()

Довідник контрагентів

Довідник працюючих

Наказ ДПА України від 03.05.2006 №242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

Правила заповнення відкритого на даний момент документа ( )

Існує можливість ведення довідника контрагентів (податкові накладні та реєстр податкових накладних)

В шапці документу (або в таблицях) стати на відповідне поле, з’явиться кнопка вибору контрагентів (рис. 12.1). Натиснувши кнопку з’явиться довідник (рис. 12.2), в довіднику діє сортування при виборі заголовка колонки довідника (позначки , ), додатково в довіднику контрагентів є можливість застосувати фільтрацію даних довідника (рис. 12.3 виділена область). В довіднику вибираємо необхідний запис натискуємо Enter (або ліву кнопку миші).


Рис. 12.1 Робота з довідником контрагентів


Рис. 12.2 Вибір контрагента

Довідник можна змінювати (редагувати, додавати, видаляти контрагентів) (Рис. 12.3)


Рис. 12.3 Редагування з довідника контрагентів

Аналогічно працюють із довідником працюючих, який  використовується в «Податковому розрахунок сум доходу  нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( Форма № 1 ДФ). Порядок занесення та видалення даних такі ж самі, як і при роботі з довідником контрагентів.

13. Робота з документами, які мають необмежену кількість рядків

Встановіть курсор в полі таблиці, з’явиться меню роботи з таблицями (рис.13.1)


рис. 13.1 Робота з таблицями

Для додавання або видалення рядка в таблиці потрібно стати в першу колонку – з’явиться фіолетова стрілка натиснути ліву кнопка миші – виділиться рядок (рис.13.2):


рис. 13.2 Робота з рядками

скопіювати рядок

вирізати рядок

вставити скопійований рядок

видалити рядок (буде запропоновано підтвердити видалення)

вставити рядок після виділеного

вставити рядок перед виділеним

14. Завершення роботи

Для виходу з програми необхідно обрати пункт меню «Документ»-«Вихід» або натиснути кнопку .

 

15. Створення запиту та перегляд відповіді щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних .

Починаючи з версії 1.29.3 користувачам надано можливість:

  • Формувати запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
  • Переглядати відповідь "Відомості з Єдиного реєстру податкових накладних"

Для цього необхідно додати до довідника документів запит та витяг (підключення проводиться відміткою в довіднику документів пунктів: "13 Запит"-"J13001 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних", та "14 Витяг" - "J14001 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних")

 

15.1 Створення нового запиту.

Необхідно створити новий документ (аналогічно п.5 даного порядку) для необхідного запиту.
У разі створення запиту пропонується форма звітного документа та пропозиція заповнити заголовок документу (рис. 15.1).
рис. 15.1
Після заповнення параметрів запиту, необхідно провести його збереження (аналогічно п.5 даного порядку), збереження файлів-запитів здійснюється в папку, яка вказана в персональних параметрах як шлях до збереження файлів.
Далі зформований файл запиту підготовлюється для передачі та передається до приймального шлюзу ДПС України на електронну адресу zvit@sta.gov.ua.
   
 

15.2. Перегляд відповіді

Після передачі файлу запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, зформованого у попередньому пункті даного порядку, від приймального шлюзу ДПС України на поштову скриньку платника податків надходить відповідь на запит.
Отриманий файл відповіді необхідно розшифрувати та перенести до папки де розміщені електронні документи користувача (по замовчуванню це папка XML основного каталогу, до якого встановлено ОПЗ)
Після переміщення файлу відповіді необхідно провести синхронізацію документів.
Після проведення синхронізації можна переглянути відповідь, для цього необхідно відкрити отриману відповідь (в списку присутніх документів з'явиться гілка дерева для документа з кодом J14001 "Відомості з Єдиного реєстру податкових накладних", переходячи в глибину якої вибираємо необхідний нам файл відповіді)
 
Перейти на главную страницу