Онлайн бухгалтерия, сдача налоговой отчетности по интернету
Загрузка...

Последнее обновление OPZ 1.36.8 (новая версия от 20.01.2017)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.8 (новая версия ОПЗ от 20.01.2017)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.8 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.8.

Новые версии документов

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2016 №911, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.10.2016 № 101 «Про затвердження порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції» та запровадженням інформаційної взаємодії між ДФСУ та Національним агентством додано наступні форми:

J1602701 Запит на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами;

J1702701Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб»

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу:

spr_sti.xml – «Довідник податкових інспекцій» — станом на 12.01.2017

Последнее обновление OPZ 1.36.7 (новая версия от 29.12.2016)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.7 (новая версия ОПЗ от 29.12.2016)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.7 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.7.

Нові версії документів:

З метою забезпечення приймання та обробки розрахунків податку на прибуток нерезидента та постійного представництва нерезидента за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2016 № 544, із здійсненням автоматизованих контролів достовірності обов’язкового реквізиту «тип документу» з урахуванням двох граничних строків подання таких розрахунків для типу звітного (податкового) періоду «рік» додано наступні форми:

J0170601Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (річна);


Узнать больше…

Новая форма декларации о доходах за 2016 год (податкова декларація про майновий стан і доходи та військовий збір — 2017)Данная форма декларация о доходах устарела. 

Новая форма декларации о доходах здесь:

Новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017 год (податкова декларація про майновий стан і доходи — 2018)

С 1 января 2017 года вводится новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 под №859 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821) и зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2016 года с №1349/29479.

В «Официальном вестнике Украины» №86 обнародован приказ Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2016 года под № 1349/29479, которым внесены изменения в формы декларации об имущественном состоянии и доходах.


Узнать больше…

Последнее обновление OPZ 1.36.6 (новая версия от 16.12.2016)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.6 (новая версия ОПЗ от 16.12.2016)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.6 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.6.

Нові версії документів:

З метою забезпечення приймання та автоматизованої обробки форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 , із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 внесено зміни в такі форми:

F0100109 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ (квартальна)»;

F0111204 – «Додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи РОЗРАХУНОК податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»;

F0111404 – «Додаток Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи РОЗРАХУНОК податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою»;

F0100209 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ (річна)»;

F0121204 – «Додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи РОЗРАХУНОК податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»;

F0121404«Додаток Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи РОЗРАХУНОК податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою».

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу:

spr_sti.xml – «Довідник податкових інспекцій» — станом на 13.12.2016.

sprForFields.xml – підключено довідники допомоги вводу до нових версій звітних документів по ЄСВ

Бизнес идея: юридические услуги для компанийСубъекты хозяйственной деятельности всегда нуждаются в юридическом сопровождении, от этапа создания компании, до повседневной деятельности. Круг вопросов, в которых нуждается компания, достаточно широк и разнообразен – от кадровых вопросов, до договорных отношений и поставок. Грамотно предоставленная юридическая услуга, позволяет защитить не только компанию, но и средства, вложенные в ее создание.

Юридические услуги для компаний востребованы и необходимы, поскольку в практической деятельности субъект хозяйствования сталкивается с различными трудностями. При заключении договоров на поставку готовой продукции или товаров и материалов, необходимых для ее изготовления, всегда учитываются многие мелочи и детали, которые в дальнейшем могут существенно повлиять на выполнение обязательства.


Узнать больше…

Последнее обновление OPZ 1.36.5 (новая версия от 06.12.2016)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.5 (новая версия ОПЗ от 06.12.2016)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.5 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.5.

Нові версії документів:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 7 вересня 2016 року № 813 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420 внесено зміни в такі форми:

F/J3000411 – Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4);


Узнать больше…

Бизнес идея: открытие ломбардаВостребованные услуги ломбарда

Жизненных ситуаций, когда срочно нужны деньги, а взять их негде, встречается достаточно много. Оформлять кредит в банке – это сложная и длительная процедура, которая не всегда заканчивается успешно. Банк может отказать в кредите, а может выдать намного меньшую сумму, чем предполагалось. В таком случае люди обращаются в ломбард, где в залог на оставленные вещи, они могут получить мгновенную ссуду.

Это могут быть как изделия из драгоценных металлов, так и мобильные устройства. В последнее время, достаточно широко развита сеть автоломбардов, где взамен на транспортное средство, клиент может получить желаемую денежную сумму. При этом сам автомобиль, остается в пользовании заемщика. По истечению определенного срока, клиент ломбарда должен вернуть взятую ссуду и выплатить по ней проценты за пользование.


Узнать больше…

Бизнес идея: услуги бухгалтерского учетаОбщая информация

Хозяйствующие субъекты любого формата и организационно-правовой формы обязаны вести бухгалтерский учет. Эта функция является, своего рода, неотъемлемым признаком коммерческой деятельности. Зачастую предприятия, учреждения или организации имеют в своем штате бухгалтера или целый отдел – бухгалтерию.

Однако, некоторым субъектам предпринимательской деятельности или индивидуальным предпринимателям нецелесообразно содержать таких сотрудников в штате, ввиду небольших доходов или непостоянной деятельности, и они обращаются к услугам третьих лиц, заключая соглашение о получении подобных услуг.


Узнать больше…