Последнее обновление OPZ 1.29.17 (новая версия от 09.08.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.17 (новая версия от 09.08.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Программные модули:

Добавлена возможность проверки наличия новых версий программы непосредственно с самой программы. Для этого необходимо зайти в пункт меню «Оновлення»-«Перевірити оновлення ПЗ».

Корректировка существующих форм:

Исправлены ошибки распечатки в следующих формах:

J0100110 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства»;
J0100409 — «Податкова декларація з податки на доходи (прибуток) страховика»;
J0100510 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
J0110102 — «Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
J0110801 — «Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
J0111201 — «Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
J0120010 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)»;
J0120101 — «Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)»;
J0120801 — «Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)»;
J0121201 — «Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)»;
J0140301 — «Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
J0140401 — «Додаток АМ до рядків 07.1.4 — 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
J0140501 — «Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
J0140601 — «Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
J0140701 — «Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
J0140901 — «Додаток до додатка ІВ»;
J0150101 — «Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
J0150801 — «Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
J0151201 — «Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
J0165301 — «Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво»;
F/J0803601 — «Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин».

Схемы контроля, схемы данных и формы для ввода:

J0100110 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства» з додатками J0110102 — J0111801;
J0100510 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції» з додатками J0150101 — J0151801;
J0120010 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)» з додатками J0120101 — J0121801;
F/J0206705 — «Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції до податкового векселя»;
F/J0206805 — «Довідка про цільове використання спирту етилового до податкового векселя»;
F/J0301203 — «Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів» з перерахунком F/J0311201;
J0303303 — «Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва»;
F/J0303501 — «Податкова декларація туристичного збору» з перерахунком F/J0313501;
F/J0600406 — (транспорт) «Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту(крiм стоянкових та службово-допоміжних суден)» з перерахунком F/J0610404;
F/J0600908 — (напої) «Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води» з перерахунком F/J0610904;
F/J0601303 — «Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів» з перерахунком F/J0611301;
F/J0603404 — (гідроенергетика) «Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики» з перерахунком F/J0613404;
F/J0803601 — «Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин» з розрахунками F/J0836102, F/J0836202.
J1201003 — «Податкова накладна»;
J1201103 — «Додаток 1 до податкової накладної»;
J1201203 — «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної»;
J/F1300101 — «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних»;
J/F1400101 — «Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних»;
J0290501 — «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)», додаток 5 до податкової декларації;
J0294501 — «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)», додаток 5 до податкової декларації;
J0285401 — «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4)», додаток 4 до податкової декларації.
F/J0206805 — «Довідка про цільове використання спирту етилового»;
J0100110 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства»;
J0100510 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
J0120010 — «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)»;
F0217101 — » Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»;
F/J0600406 — «Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)»;
F/J0610404 -«Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)»;
F/J0831101 — «Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами»;
J0101204 — «Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи»;
J0108207 — «Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»;
J0165101 — «Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
J0165301 — «Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво»;
J0900104 — «Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».