Последнее обновление OPZ 1.36.10 (новая версия от 15.02.2017)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.10 (новая версия ОПЗ от 15.02.2017)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.10 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.10.

Нові версії документів:

З метою використання органами соціального захисту населення єдиних форм запитів на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб додано нові версії документів (початок дії 01.03.2017):
J1301502«Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб«;
J1301602«Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності«;
J1401502«Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб»«;
J1401602«Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності»«.

З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми:

F/J1499501«Квитанція № 3 (Додаткова обробка за рішенням суду або органу ДФС)«.

Відновлено можливість формування фінансової звітності в електронному вигляді за формами згідно з переліком:
J0900108«Баланс (Звiт про фiнансовий стан)«;
J0900207«Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)«;
J0900904«Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)«;
J0901005«Звiт про власний капiтал«;
J0901106«Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва«;
J0901203«Спрощений фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва«;
J0901301«Примiтки до рiчної фiнансової звітності«;
J0901602«Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)«;
J0902201«Звiт про фiнансовий стан банку (Баланс)«;
J0902301«Звіт про прибутки і збитки і інший сукупний дохід банку (Звiт про фiнансовi результати)«;
J0902401«Звіт про прибутки і збитки банку«;
J0902501«Звіт про сукупний дохід банку«;
J0902601«Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)«;
J0902701«Звiт про рух грошових коштiв банку за прямим методом«;
J0902801«Звiт про рух грошових коштiв банку за непрямим методом«.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу:

spr_sti.xml – «Довідник податкових інспекцій» — станом на 14.02.2017.