Последнее обновление OPZ 1.30.31 (новая версия от 16.02.2014)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.30.31 (новая версия ОПЗ от 16.02.2014)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.30.31 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.30.31.

Нові документи:

Згiдно наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» додано нові документи:
J0108101 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства” (річна);
J0180101 – “Додаток ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства” ;
J0180201 – “Додаток СБ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”
J0180301 – “Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0180601 – “Додаток АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0180701 – “Додаток ВО до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181101 – “Додаток ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181201 – “Додаток ТП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181301 – “Додаток ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181401 – “Додаток ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181501 – “Додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181601 – “Додаток АВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181701 – “Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0182701 – “Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0182801 – “Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
Згiдно Постанови Правління НБУ від 24.10.2011 № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за № 1288/20026 додано нові документи:
J0902201 – “Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)”;
J0902301 – “Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)” ;
J0902401 – “Звіт про прибутки і збитки банку”
J0902501 – “Звіт про сукупний дохід банку”;
J0902601 – “Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)”;
J0902701 – “Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом “;
J0902801 – “Звіт про рух грошових коштів банку за непрямим методом “;


Узнать больше…