Последнее обновление OPZ 1.30.23 (новая версия от 01.10.2013)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.30.23 (новая версия ОПЗ от 01.10.2013)

Обновление OPZ Податкова звітність  1.30.23 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність  1.30.23.

Нові документи:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 за № 1242/23774 розроблено нові документи:

J0900108 – “Баланс”;
J0900904 – “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”
J0901602 – “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”
J0901005 – “Звіт про власний капітал”
J0901702 – “Консолідований баланс”;
J0901902 – “Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”
J0902002 – “Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”
J0902102 – “Консолідований звіт про власний капітал ”
J0901105 – “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”
J0901202 – “Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

Нові версії документів:

J(F)0201406 – “ЗВІТ про суми податкових пільг” – встановлено умову про неможливість приймання показників сум податкових пільг від’ємного значення

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники:

spr_sti.xml – “Довідник державних податкових інспекцій” – приведено у відповідність до довідника, який експлуатується в органах Міністерства доходів та зборів України, станом на 26.09.2013.

Схеми даних (XSD):

J(F)0320501 – “Додаток 5 до Податкової декларації екологічного податку” – змінено тип полів для можливості вводити коефіцієнт з 5 знаками після коми для значень “коригуючий коефіцієнт” (коригуючий коефіцієнт, що застосовується для середньоактивних та низькоактивних радіоактивних відходів 1/32)
J0101701 – “Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток “ встановлено обов’язковість заповнення поля HTIN1 (Код платника податку за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу)

Форми для друку:

В наступних формах виправлено р.8 таблиці на “коригування податкових зобов’язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.1.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))”:

J(F)0200113 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (0110)”
J0200812 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)(0140)”
J0209005– “Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)(0121-0123)”
J0209404 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (сільгосппідприємства)(0130) “