Последнее обновление OPZ 1.29.10 (новая версия от 31.03.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.10 (новая версия от 31.03.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию 1.29 и выше.

Программные модули:

Изменен алгоритм формирования копий документов в другую налоговую (добавлен справочник документов).

Добавлены новые формы:

Приказ ГНАУ от 25.01.2011 года № 41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зарегистрирован в Минюсте Украины 16 февраля 2011 года под № 197/18935:

 • J(F)0200110 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ»;
 • J0200509, F0200409 – «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)», додаток 1 до податкової декларації;
 • J(F)0215202 – «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)», додаток 2 до податкової декларації;
 • J0200607, F0200507 – «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)», додаток 3 до податкової декларації;
 • J(F)0299803 – «ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)», додаток 4 до податкової декларації;
 • J(F)0215102 – «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», додаток 5 до податкової декларації;
 • J(F)0299302 – «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів», додаток 6 до податкової декларації;
 • J(F)0215701 – «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)», додаток 7 до податкової декларації;
 • J(F)0215801 – «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)», додаток 8 до податкової декларації;
 • J(F)0217003 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ;
 • J(F)0215501 – «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»;
 • J0215601 – «Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних» додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість;
 • J0299701 – «ЗАЯВА про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість;
 • J200809 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)»;
 • J0201109 – «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1)», додаток 1 до податкової декларації;
 • J0285103 – «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (ДП2)», додаток 2 до податкової декларації;
 • J0299402 – «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДП3)» Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4 податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)», додаток 3до податкової декларації;
 • J0285401– «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4)», додаток 4 до податкової декларації;
 • J0287004 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу)»;
 • J2009402 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА)»;
 • J0294102 – «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1)», додаток 1 до податкової декларації;
 • J0294202 – «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ДСп2)», додаток 2 до податкової декларації;
 • J0294302 – «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3)», додаток 3 до податкової декларації;
 • J0294002 – «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4)», додаток 4 до податкової декларації;
 • J0294501 – «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)», додаток 5 до податкової декларації;
 • J0294702 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)»;
 • J2009003 – «ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)»;
 • J0209103 – «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) ДС1)», додаток 1 до податкової декларації;
 • J0209202 – «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ДС2)», додаток 2 до податкової декларації;
 • J0209302 – «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3)», додаток 3 до податкової декларації;
 • J0299002 – «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДС4)», додаток 4 до податкової декларації;
 • J0290501 – «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)», додаток 5 до податкової декларації;
 • J0297003 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)»;