Последнее обновление OPZ 1.29.11 (новая версия от 13.04.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.11 (новая версия от 13.04.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию 1.29 и выше.

Корректировка существующих форм, шаблонов и данных:

  • J(F)0200110 – «Податкова декларація з податку на додану вартість» – виправлено розрахунок рядка 21;
  • J(F)0217003 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» – додано поля для вводу кода директора та бухгалтера;
  • F0700205 – “Декларацiя про валютнi цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України i знаходяться за її межами” – виправлено друк документу;
  • J(F)0500103 – “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку” – змінено форматування документу;
  • J0200506, F0200406, J0200507, F0200407– «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” – виправлено друк документу;
  • J(F)0603404 – “Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики” – виправлено дублювання значень у таблиці гр.3 та 4;
  • J(F)0610904 – «Перерахунок податкового зобов’язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами, за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води» – виправлено друк документу;
  • J(F)0215102 – “Розшифровки податкових зобов”язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” – виправлено відображення на друк у розділі ІІ у к.5 сума ПДВ.