Последнее обновление OPZ 1.29.12 (новая версия от 28.04.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.12 (новая версия от 28.04.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Добавлены новые документы:

1. J(F)0201405 – «ЗВІТ про суми податкових пільг» – постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233.
2. J(F)1300201 – «Запит щодо розрахунків з бюджетом».
3. J(F)1400201 – «Довідка щодо розрахунків з бюджетом».
4. J(F)1490001 – «Інформаційне повідомлення».

Корректировка существующих форм, шаблонов и данных:

1. J(F)0215701 – «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)» – виправлено помилку у розрахунку.
2. J(F)0700205 – «Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» – встановлено можливість внесення букв або символів в гр.8 та гр.10 розділу ІІ.
3. J0200509, F0200409 – «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість [Д1]».
4. J0201109 – «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) [ДП1]».
5. J0209103 – «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) [ДС1]».
6.  J0294102 – «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) [ДСп1]».
7. J(F)0602003 – “Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”.
8. J0836101 – “Розрахунок № податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)”.
9. J(F)0500103 – “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку”.
10. J(F)0700204 – “Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами”.
11. J0801202 – “Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води”.
12. J1201003/F1201003 – «Податкова накладна».
13. J1201203/F1201203 – «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (Додаток 2 до Податкової накладної).