Последнее обновление OPZ 1.29.16 (новая версия от 15.07.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.16 (новая версия от 15.07.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Добавлены новые документы и обновлены следующие формы:

1. J/F0217101, J0287101, J0294801, J0297101 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
2. J0185101 – “Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби” – Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 115;
3. J0185201 – “Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби” – Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 115.
4. J0100805 – “РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби” – наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 115;
5. J0108207 – “Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями” – наказ Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 № 285;
6. J/F0295102, J/F0295202, J/F0295302, J/F02995402, J/F0295502, J/F0295702, J/F02958402– “Додатки до декларації акциного податку” – змінено кількість знаків після коми для деяких показників.
7. J/F0206705 – “ДОВІДКА про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції до податкового векселя” – наказ Державної податкової адміністрації України від 19.04.2011 № 224;
8. J/F0206805 – “ДОВІДКА про цільове використання спирту етилового до податкового векселя” – наказ Державної податкової адміністрації України від 19.04.2011 № 224.

Корректировка существующих форм:

1. J0901102 – “Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”” – виправлена помилка в рядку 92
2. J0100110 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства” – виправлено текст в рядках 6.1-6.3
3. J0100510 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції” – виправлено текст в рядках 6.1-6.3
4. J0120010 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ платника податку на прибуток – суб’єкта космічної діяльності” – виправлено текст в рядках 6.1-6.3
5. J0165201 – “Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності” – виправлено текст в рядках 6.1-6.4