Последнее обновление OPZ 1.29.17 (новая версия от 09.08.2011)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.17 (новая версия от 09.08.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Программные модули:

Добавлена возможность проверки наличия новых версий программы непосредственно с самой программы. Для этого необходимо зайти в пункт меню «Оновлення»-«Перевірити оновлення ПЗ».

Корректировка существующих форм:

Исправлены ошибки распечатки в следующих формах:

J0100110 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства”;
J0100409 – “Податкова декларація з податки на доходи (прибуток) страховика”;
J0100510 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
J0110102 – “Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0110801 – “Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111201 – “Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0120010 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)”;
J0120101 – “Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)”;
J0120801 – “Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)”;
J0121201 – “Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)”;
J0140301 – “Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
J0140401 – “Додаток АМ до рядків 07.1.4 – 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
J0140501 – “Додаток ПН до рядка 20 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
J0140601 – “Додаток РН до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
J0140701 – “Додаток СВ до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика”;
J0140901 – “Додаток до додатка ІВ”;
J0150101 – “Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
J0150801 – “Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
J0151201 – “Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
J0165301 – “Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво”;
F/J0803601 – “Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин”.

Схемы контроля, схемы данных и формы для ввода:

J0100110 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства” з додатками J0110102 – J0111801;
J0100510 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції” з додатками J0150101 – J0151801;
J0120010 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)” з додатками J0120101 – J0121801;
F/J0206705 – “Довідка про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції до податкового векселя”;
F/J0206805 – “Довідка про цільове використання спирту етилового до податкового векселя”;
F/J0301203 – “Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів” з перерахунком F/J0311201;
J0303303 – “Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва”;
F/J0303501 – “Податкова декларація туристичного збору” з перерахунком F/J0313501;
F/J0600406 – (транспорт) “Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту(крiм стоянкових та службово-допоміжних суден)” з перерахунком F/J0610404;
F/J0600908 – (напої) “Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих i підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води” з перерахунком F/J0610904;
F/J0601303 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів” з перерахунком F/J0611301;
F/J0603404 – (гідроенергетика) “Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики” з перерахунком F/J0613404;
F/J0803601 – “Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин” з розрахунками F/J0836102, F/J0836202.
J1201003 – “Податкова накладна”;
J1201103 – “Додаток 1 до податкової накладної”;
J1201203 – “Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної”;
J/F1300101 – “Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних”;
J/F1400101 – “Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних”;
J0290501 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)”, додаток 5 до податкової декларації;
J0294501 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)”, додаток 5 до податкової декларації;
J0285401 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4)”, додаток 4 до податкової декларації.
F/J0206805 – “Довідка про цільове використання спирту етилового”;
J0100110 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства”;
J0100510 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції”;
J0120010 – “Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб’єкта космічної діяльності)”;
F0217101 – ” Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок”;
F/J0600406 – “Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)”;
F/J0610404 -“Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)”;
F/J0831101 – “Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами”;
J0101204 – “Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
J0108207 – “Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”;
J0165101 – “Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності”;
J0165301 – “Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво”;
J0900104 – “Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.