Последнее обновление OPZ 1.29.21 (новая версия от 04.02.2012)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.21 (новая версия от 04.02.2012)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ 1.29.21 от разработчика.

У зв’язку з численними зверненнями платників податків звертаємо Вашу увагу на наступне:
У відповідності до вимог статті 201 Податкового кодексу України щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, змінено режими формування, збереження та підготовки до відправки податкових накладних. У разі створення нового документу відмітка, по замовчуванню, проставляється у полі «Копія (залишається у продавця)» без права подальшої зміни та заповнюються обов’язкові реквізити для «Продавця». Після введення необхідних даних податкова накладна зберігається у папці, яка вказана в персональних параметрах як шлях збереження (по замовчуванню C:\OPZ\xml\) та у разі пройденої перевірки структури та наявності в персональних параметрах відмітки про підготовку до відправки, документ з відміткою «Оригінал», тобто накладна, яка призначена для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, зберігається в папці для відправки (по замовчуванню C:\OPZ\send\). Для друку податкових накладних формується файл в якому сформовано два документи: копія та оригінал.
Згідно п.2. “Порядку заповнення податкової накладної”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 № 1379:
«2. Податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою шляхом:
або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.
Реквізити заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля. »

Програмні модулі:     

 1. Виправлено помилку роботи програмного засобу в операційному середовищі Windows 7 та INTERNET EXPLORER 9. 
 2. Змінено механізм формування повідомлення про наявність нової версії програми. Користувачі, які вказали у налаштуваннях програми необхідність перевірки нової версії при запуску програми, будуть отримувати інформаційне повідомлення про результат такої перевірки незалежно від наявності або відсутності нової версії для встановлення.
 3. Додано формування податкової накладної та додатків до неї за версією, яка діяла на дату виписування такої податкової накладної.

Нові документи:

 1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25.11.11 №1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.11 за №1490/20228
  J(F)0200111«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ»;
  J0200510, F0200410 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)», додаток 1 до податкової декларації;
  J(F)0215203 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає  включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)», додаток 2 до податкової декларації;
  J0200608, F0200508«Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)», додаток 3 до податкової декларації;
  J(F)0299803 «ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)», додаток 4 до податкової декларації;
  J(F)0215103 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», додаток 5 до податкової декларації;
  J(F)0299303 «Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів», додаток 6 до податкової декларації;
  J(F)0215702 «Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)», додаток 7 до податкової декларації;
  J(F)0215802 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)», додаток 8 до податкової декларації;
  J(F)0217004 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ;
  J/(F)0217101 –”Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
  J(F)0215502 «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України»;
  J0215602 «Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних» додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість;
  J0299702 «ЗАЯВА про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість;
  J0200810«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)»;
  J0201110 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ДП1)», додаток 1 до податкової декларації;
  J0285104 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (ДП2)», додаток 2 до податкової декларації;
  J0299403«Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДП3)» Подається платником при заповненні рядків 3 та/або 4  податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)», додаток 3до податкової декларації;
  J0285402«Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4)», додаток 4 до податкової декларації;
  J0287005 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу)»;
  J0287101«Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»; (додаток до декларації);
  J2009403«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНА)»;
  J0294103 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (ДСп1)», додаток 1 до податкової декларації;
  J0294203 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (ДСп2)», додаток 2 до податкової декларації;
  J0294303«Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДСп3)», додаток 3 до податкової декларації;
  J0294003 «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДСп4)», додаток 4 до податкової декларації;
  J0294502 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДСп5)», додаток 5 до податкової декларації;
  J0294703 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)»;
  J0294801«Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (додаток до декларації);
  J2009004«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА)»;
  J0209104 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) ДС1)», додаток 1 до податкової декларації;
  J0209203 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) (ДС2)», додаток 2 до податкової декларації;
  J0209303«Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС3)», додаток 3 до податкової декларації;
  J0299003 «Довідка про здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнених від оподаткування (стаття 197 розділу V, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (ДС4)», додаток 4 до податкової декларації;
  J0290502 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДС5)», додаток 5 до податкової декларації;
  J0297004 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу)»;
  J0297101«Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»;(додаток до декларації).
 2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.11 за №1532/20270
  F0100104 «Податкова декларація про майновий стан і доходи” – для фізичної особи-підприємця»;
  F0110101 «Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110201 «Додаток 2 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110301 «Додаток 3 до рядка 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110401 «Додаток 4 до рядка 01.09 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110501 «Додаток 5 до рядка 01.10 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110601 «Додаток 6 до рядка 01.15 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110701 «Додаток 7 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110801 «Додаток 8 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи»;
  F0110901 «Додаток 9 до податкової декларації про майновий стан і доходи»;

Нові версії прикладів формування електронних документів (Excel-файли):

 1. ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(10).xls “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість” [Д1- Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість] (Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 p. № 1492).
 2. ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(4).xls -“Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” [Д5 – Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість] (Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 p. № 1492)
 3. Податкова накладна(4).xls“ПОДАТКОВА НАКЛАДНА” (Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.11 № 1379)

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

 • Документи для друку:

Виправлено помилки друку для наступних документів:

 1. J0100409«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА», згідно наказу ДПА України від 21.02.11 № 97, затвердженого в Міністерстві юстиції України 21.03.11 №376/19114;
 2. J0165101«Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
 3. J0165201«Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
 4. J0165301«Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
 5. J0130101«Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації  з податку на прибуток банку»;
 6. J0131001«Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку»;
 7. J0185101«Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби»;
 8. J0185201«Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби»;
 9. J0101706«Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства», згідно наказу ДПА України від 24.01.11 № 36, затвердженого в Міністерстві юстиції України 14.02.11 за №188/18926;
 10. J0117101«Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) Додаток до Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства»;
 11. J0101908 «ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ», згідно наказу ДПА України від 31.01.11 № 56, затвердженого в Міністерстві юстиції України 14.02.2011 за №192/18930;
 12. J0119701«Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ”;
 13. F/J1201004 «Податкова накладна»;
 14. J0100805 «РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби» – наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 115.
 15. J0287004 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)(переробного)”;
 16. J0287101 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)(переробного)”;
 17. J0294702 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)(спеціальна)”;
 18. J0294801 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) (спеціальна)”.
 • Схеми даних (XSD):
 1. common_types«Загальний файл опису типів полів»- додано новий тип «Код ЕДРПОУ в колонці».
 • Форми для вводу (XSL):

Виправлено помилки для наступних документів:

 1. J0185201«Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби»;
 2. J0100606«РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
 3. J0165101«Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
 4. J0165201«Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»;
 5. J0165301«Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності».