Последнее обновление OPZ 1.29.22 (новая версия от 22.02.2012)Скачать последнее обновление OPZ 1.29.22 (новая версия от 22.02.2012)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.29 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ 1.29.22 от разработчика.

 

 

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

 • Документи для друку:

Виправлено помилки друку поля Платник ПДВ (для фізичної особи – платника податку) для наступних документів:

 1. F0200111“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ»;
 2. F0200410“Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)», додаток 1 до податкової декларації;
 3. F0215203“Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає  включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)», додаток 2 до податкової декларації;
 4. F0200508“Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)», додаток 3 до податкової декларації;
 5. F0299804“ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)», додаток 4 до податкової декларації;
 6. F0215103“Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», додаток 5 до податкової декларації;
 7. F0299303“Довідка (Д 6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів», додаток 6 до податкової декларації;
 8. F0215702“Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами,необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7)», додаток 7 до податкової декларації;
 9. F0215802“Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)», додаток 8 до податкової декларації;
 10. F0217004“Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» ;
 11. F0217101 –”Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
 12. F0215502“Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України».

 • Схеми контролю:
 1. F0295203“Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно” – додано перевірку значення ставки податку в залежності від звітного року;
 2. J0100110“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА” – додано перевірку на заповнення відмітки про наявність додатка ВП (H17);
 3. J0100308“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК БАНКУ” – додано перевірку на неможливість заповнення одночасно рядків (26 та 26, 28 та 31);
 4. J0100606“РОЗРАХУНОК ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НЕРЕЗИДЕНТА, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської  діяльності” – додано перевірку одночасності заповнення рядків у розділі самостійне виправлення помилок (збільшення-зменшення податкового зобов’язання);
 5. J0100805“РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби” – додано перевірку одночасності заповнення рядків у розділі самостійне виправлення помилок (збільшення-зменшення податкового зобов’язання);
 6. J0101204“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ” – додано контролі у декларації та додатках до неї;
 7. J0113001“Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 8. J0113101“Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та до рядка 06.5.8 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 9. J0113201“Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 10. J0113301“Додаток АМ до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.4.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.2.2.1, 06.2.2.2., 06.2.5 додатка АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.3.5.1, 06.3.5.2, 06.3.6 додатка ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, рядків 06.5.11, 06.5.12, 6.5.20 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 11. J0113401“Додаток ВО до рядка 05.1.5 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та рядка 06.5.19 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 12. J0113501“Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 13. J0113601“Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 14. J0113701“Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 15. J0113801“Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 16. J0113901“Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 17. J0114001“Додаток ВП до рядків 16-19 та 21-24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 18. J0114101“Довідка довільної форми детальна розшифровка сум до Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
 19. J0131401“Додаток ВП до рядків 23-26 та 28-31 Податкової декларації з податку на прибуток банку” – додано перевірки ставки податку та на неможливість заповнення одночасно рядків (2 та 4, 5 та 8 таблиці 2), перевірка на позитивні значення цих показників;
 20. J0165201“Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності” – додано перевірку одночасності заповнення рядків у розділі самостійне виправлення помилок (збільшення-зменшення податкового зобов’язання);
 21. J0185201“Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби” – додано контролі за р.1, р.2, виправлено р.4, р.6, перевірку одночасності заповнення рядків 01 та 04 Таблиці 2;
 22. J0209004“Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть (скорочена)” – виправлена синтаксична помилка у розрахунку рядка 8.1 колонки А;
 23. J0295203“Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно” – додано перевірку значення ставки податку в залежності від звітного року.
 • Форми для вводу (XSL):

Виправлено помилки для наступних документів:

 1. F0215103Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», додаток 5 до податкової декларації.

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

 1. ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(10).xls“Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість” [Д1- Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість] (Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 p. № 1492) – виправлено помилку формування електронних документів для типу користувача фізична особа;
 2. ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(4).xls “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” [Д5 – Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість] (Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 p. № 1492) – виправлено помилку формування електронних документів для типу користувача фізична особа.