Последнее обновление OPZ 1.29.8 (новая версия от 10.03.2011)Скачать обновление OPZ 1.29.8 (новая версия от 10.03.2011)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию 1.29 и выше.

Добавлены новые формы:

1) 24.12.2010 року № 1010 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.11 за № 26/18764:

 • J(F)0302001 – «Податкова декларація екологічного податку»;
 • J(F)0320101 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення», додаток 1 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320201 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення», додаток 2 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320301 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти», додаток 3 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320401 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах», додаток 4 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320501 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)», додаток 5 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320601 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання», додаток 6 до податкової декларації екологічного податку;
 • J(F)0320701 – «Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк», додаток 7 до податкової декларації екологічного податку.

2) 24.12.2010 року №1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.11 за № 46/18784:

 • J(F)0500103 – «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку».

3) 24.12.2010 року № 1009 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.11 за № 25/18763:

 • J(F)0600908 – «Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної»;
 • J(F)0610904 – «Перерахунок податкового зобов’язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води»;
 • J(F)0600406 – «Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)»;
 • J(F)0610404 – «Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден)»;
 • J(F)0603404 – «Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики»;
 • J(F)0613404 – «Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики».

4) 24.12.2010 року №1013 «Про затвердження форм розрахунків з плати за користування надрами», Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.11 р. за № 83/18821:

 • J(F)0801903 – «Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин»;
 • J(F)0811901 – «Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин», додаток;
 • J(F)0803601 – «Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин»;
 • J(F)0836101 – «Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)», додаток 1;
 • J(F)0836201 – «Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках», додаток 2.

5) 24.12.2010 року № 1019 «Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.11 за № 45/18783:

 • J(F)0601303 – «Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів»;
 • J(F)0611301 – «Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів», додаток до податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

6) 24.12.2010 року № 1014 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.11 за № 35/18773:

 • J(F)0301203 – «Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів»;
 • J(F)0311201 – «Перерахунок податкового зобов’язання збору за місця для паркування транспортних засобів», додаток до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • J(F)0303501 – «Податкова декларація туристичного збору»;
 • J(F)0313501 – «Перерахунок податкового зобов’язання туристичного збору».