Последнее обновление OPZ 1.30.12 (новая версия от 13.02.2013)Скачать последнее обновление OPZ 1.30.12 (новая версия от 13.02.2013)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ 1.30.12 от разработчика.

Нові документи:
З метою реалізації положень пункту 263.11.1 статті 263 розділу ХІ Податкового кодексу України та керуючись роз’ясненням Департаменту оподаткування юридичних осіб «Про складання податкової звітності по платі за користування надрами» додано поле звітного періоду “Місяць” для наступних документів
J0803602 – “Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин”;
J0836103 – “Додаток 1 ” Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)””;
J0836203 – “Додаток 1 ” Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)””

Встановлено 6 знаків після коми для значень поля “Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)” для наступних документів
J0101707 – “Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток”
J0117102 – “Додаток до Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток”.