Последнее обновление OPZ 1.30.15 (новая версия от 29.03.2013)Скачать последнее обновление OPZ 1.30.15 (новая версия от 29.03.2013)

Это обновление не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ 1.30.15 от разработчика.

Нові документи:

На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року №1492», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. №79/22611 додано нові документи: (початок подання встановлено з 01/04/2013)
J(F)0200113 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (0110)»;
J0200511, F0200411– “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»;
J(F)0215204 – “Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає  включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»;
J0200609, F0200509 – “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»;
J(F)0299805 – “ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»;
J(F)0215104 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;
J(F)0299304 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»;
J(F)0215704 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»;

J(F)0215803 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)(Д8)»;
J(F)0217005 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ;
J/(F)0217103 –”Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
F0299702 –”Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість;
J0215603 – “Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних» додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість;
J0299704 – “ЗАЯВА про вибір квартального звітного (податкового) періоду» додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість;
J0200812 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (переробного підприємства)(0140)”;
J0201111 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (Д1)»;
J0285105 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (Д5)»;
J0299404 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
J0285701 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
J0285403 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»;
J0287007 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ;
J0287104 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»; (додаток до декларації);
J0209404 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (с.г. підприємства)(0130)»;
J0294104 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»;
J0294204 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”;
J0294304 – “Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)»;
J0294004 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»;
J0294601 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
J0294503 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)(Д8)» ;
J0294704 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ;
J0294803 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (додаток до декларації);
J2009005 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (спеціальна)(0121-0123)»;
J0209105 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»;
J0209204 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;
J0209304 – “Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДC9)»;
J0299004 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
J0290701 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
J0290503 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»;
J0297005 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» як самостійний документ;
J0297103 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»;(додаток до декларації).
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року №1688» від 07.11.2012р. №1159 «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.11.2012р. за №1998/22310) додано нові документи: (початок подання встановлено з 01/04/2013)
F0103304 – “Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця”
F0103402 – “Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затверджена наказом  МФУ України від 21 12.2011 № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2012 №1159) (річна, для платників єдиного податку першої та другої груп)”
J0103505 – “Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи”
J0135002 – “Додаток до податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи”
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту)» бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 №336/22868 додано нові документи: (початок подання встановлено з 01/04/2013)
J0900107 – “Баланс”;
J0900207 – “Звіт про фінансові результати”
J0900903 – “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”
J0901601 – “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”
J0901004 – “Звіт про власний капітал”
J0901701 – “Консолідований баланс”;
J0901801 – “Консолідований звіт про фінансові результати”
J0901901 – “Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”
J0902001 – “Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”
J0902101 – “Консолідований звіт про власний капітал ”
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 17.09.12 року №1000 «Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користуванням надрами», затвердженого в Міністерстві юстиції України 15.10.12 №1732/22044 додано нові документи: (початок подання встановлено з 01/04/2013) )
J(F)0801904 – “Податковий розрахунок з плати за користуванням надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин”;
J(F)0811902 – “Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин”.

Виправлено недолік некорректної роботи довідників вводу “Вид документа” при повторному відкритті документа “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних” для наступних документів

F1201506 – “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”;
J1200806 – “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”;
J1201506 – “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”;
J1209006 – “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”;
J1209406 – “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”;

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

Cтворено приклад формування документів (ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(11).xls):

J0200511 – Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) загальна
F0200411 – Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) загальна
J0201111 – Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (переробного підприємства)
J0294104 – Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (с.г. підприємства)(п 209.18 р.V Кодексу)
J1209105 – Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (спец.режими оподаткування)

Cтворено приклад формування документів (ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(5).xls):

J0215104 – Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) загальна
F0215104 – Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) загальна
J0285105 – Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (переробного підприємства)
J0294204 – Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (с.г. підприємства)(п 209.18 р.V Кодексу)
J1209204 – Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (спец.режими оподаткування).

Стоит отметить, что для многих предпринимателей, использующих программу ОПЗ, такой вопрос, как налоговый вычет при покупке автомобиля, довольно актуален. Однако в налоговом вычете есть много нюансов, которые можно упустить без помощи квалифицированных экспертов.