Последнее обновление OPZ 1.32 (новая версия от 03.02.2016)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.32 (новая версия ОПЗ от 03.02.2016)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.32 является полной установочной версией программы (обновление + установка программы с нуля).

В обновленной версии программы OPZ появились новые версии отчетов по прибыли и новая форма декларации по рентным платежам.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.32.

Официальные данные по обновлению.

Нові версії документів:

На виконання наказу Мінфіну від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми податкової декларації з  податку на прибуток  підприємства» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 р. за № 1514/27860 додано нові версії документів:

J0100114“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства” (з квартальними періодами із граничним строком 40 днів);
J0110306“Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0110604“Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ – Інформація щодо нарахованої амортизації до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111304“Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“;
J0111405“Додаток ЗП до рядка 16 ЗП – Зменшення нарахованої суми податку до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111504“Додаток ПН до рядка 23 ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111604“Додаток АВ до рядка 20 АВ – Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111705“Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 – Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0111802“Додаток РІ до рядка 03 РІ – Різниці до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0112802“Додаток ТЦ Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“;
J0100514“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства, річна с/г із зсувом граничного строку ;
J0150305“Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0150604“Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ – Інформація щодо нарахованої амортизації до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0151304“Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“;
J0151405“Додаток ЗП до рядка 16 ЗП – Зменшення нарахованої суми податку до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0151504“Додаток ПН до рядка 23 ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0151604“Додаток АВ до рядка 20 АВ – Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0151705“Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 – Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0151802“Додаток РІ до рядка 03 РІ – Різниці до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0152802“Додаток ТЦ Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“;
J0108102“ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства,річна із граничним строком  до 01.06.2015.;
J0180302“Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0180602“Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ – Інформація щодо нарахованої амортизації до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181302“Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“;
J0181402“Додаток ЗП до рядка 16 ЗП – Зменшення нарахованої суми податку до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181502“Додаток ПН до рядка 23 ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181602“Додаток АВ до рядка 20 АВ – Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181702“Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 – Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0181802“Додаток РІ до рядка 03 РІ – Різниці до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”;
J0182802“Додаток ТЦ Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства“.

На виконання наказу Мінфіну від 17.08.2015 №719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 р. за № 1051/27496 додано нові версії документів:

F/J0800103“Податкова декларація з рентної плати“;
F/J0810101“Додаток 1 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин“;
F/J0810201“Додаток 2 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини.“;
F/J0810301“Додаток 3 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин“;
F/J0810401“Додаток 4 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України“;
F/J0810501“Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води“;
F/J0810601“Додаток 6 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту“;
F/J0810701“Додаток 7 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики“;
F/J0810801“Додаток 8 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування“;
F/J0810901“Додаток 9 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)“;
F/J0811001“Додаток 10 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами“;
F/J0811101“Додаток 11 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України“.

З метою створення нових та удосконалення існуючих електронних сервісів для сторонніх організацій додано наступні форми:

J1602601“Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом;
J1702601“Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом у розрізі ознак доходу”.