Последнее обновление OPZ 1.36.10 (новая версия от 15.02.2017)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.10 (новая версия ОПЗ от 15.02.2017)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.10 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.10.

Нові версії документів:

З метою використання органами соціального захисту населення єдиних форм запитів на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб додано нові версії документів (початок дії 01.03.2017):
J1301502“Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб“;
J1301602“Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності“;
J1401502“Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб»“;
J1401602“Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності»“.

З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми:

F/J1499501“Квитанція № 3 (Додаткова обробка за рішенням суду або органу ДФС)“.

Відновлено можливість формування фінансової звітності в електронному вигляді за формами згідно з переліком:
J0900108Баланс (Звiт про фiнансовий стан)“;
J0900207Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)“;
J0900904Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)“;
J0901005Звiт про власний капiтал“;
J0901106Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва“;
J0901203Спрощений фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва“;
J0901301Примiтки до рiчної фiнансової звітності“;
J0901602Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)“;
J0902201Звiт про фiнансовий стан банку (Баланс)“;
J0902301Звіт про прибутки і збитки і інший сукупний дохід банку (Звiт про фiнансовi результати)“;
J0902401Звіт про прибутки і збитки банку“;
J0902501Звіт про сукупний дохід банку“;
J0902601Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)“;
J0902701Звiт про рух грошових коштiв банку за прямим методом“;
J0902801Звiт про рух грошових коштiв банку за непрямим методом“.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу:

spr_sti.xml – “Довідник податкових інспекцій” – станом на 14.02.2017.